Logo vergelijkzerzorg.nl

Wet langdurige zorg (WLZ)

Veelgestelde vragen zorgverzekering

Wet langdurige zorg

Voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving is de Wet Langdurige Zorg bedoeld. Denk aan chronisch zieken, mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking en kwetsbare ouderen.

Voor wie is de WLZ bedoeld?

Je kunt zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg aanvragen als er 24 uur per dag in de nabijheid zorg nodig is om ernstig nadeel te voorkomen.
Iemand komt in aanmerking voor zorg uit de WLZ als:

 • Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
 • Er sprake is van ernstige verwaarlozing
 • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
 • De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
 • De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd

 

Ook gelden bovenstaande punten als het risico er op groot is, denk bijvoorbeeld aan verwaarlozing.

Op welke zorg heb je recht?

Heb je een WLZ-indicatie, dan heb je recht op specifieke zorgvormen:

 • Verblijf in een zorginstelling, of waar mogelijk intensieve zorg thuis
 • Begeleiding, verpleging en verzorging
 • Medische zorg en (paramedische) behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp (soms)
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.


Het is mogelijk om zorg vanuit de WLZ te krijgen in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm of gewoon bij je thuis.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van het beschikbare inkomen. Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van verschillende criteria:

 • Je belastbaar loon.
 • Verschuldigde belasting.
 • Premie die aan de zorgverzekeraar wordt betaald.
 • Geld voor kleding en persoonlijke verzorging.

 

De eigen bijdrage van jouw situatie kun je bepalen via het rekenprogramma van het CAK.

Lage en hoge eigen bijdrage

Na het ontvangen van de indicatie, betaal je in de eerste vier maanden een ‘lage’ eigen bijdrage, daarna betaal je een ‘hoge’ eigen bijdrage.

Het hangt van de persoonlijke situatie af of u na de eerste vier maanden een ‘hoge’ of ‘lage’ eigen bijdragen moet betalen. Dit wordt berekend door het CAK.

In onderstaande situaties betaal je een lage bijdrage, ook na de eerste vier maanden.

 • Als je kosten maakt voor het levensonderhoud en opvoeding van je kind of kinderen, jonger dan 27 jaar;
 • Als je in een zorginstelling woont en je partner daarbuiten. Je bent getrouwd of je hebt een duurzame relatie die is vastgelegd in een samenlevingscontract;
 • Jij of je partner hebben een PGD-WLZ, een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis.

WLZ en aanvullende zorgverzekering

De WLZ vergoed bij bepaalde zorgzwaartepakketten ook zorgvormen die vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed worden, denk hierbij aan fysiotherapie en tandheelkundige zorg. Het kan daardoor voorkomen dat een cliënt onnodig verzekerd is.

Controleer daarom welke overlap in vergoede zorg aanwezig is en van welke zorg in de aanvullende verzekering gebruik wordt gemaakt. Het kan zijn dat je een te dure verzekering hebt en is overstappen naar een goedkopere verzekeraar aantrekkelijk. Het kan dus lonen om je zorgverzekering te vergelijken!

Hoe kan ik zorg uit de WLZ aanvragen?

Om zorg via de WLZ aan te vragen kun je terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), via www.ciz.nl

Aanvraag bij het CIZ

Stap één is een aanvraag indienen bij het CIZ, dit kan zowel digitaal als per post worden gedaan door een zorgbehoevende (de cliënt) of door een zorgaanbieder.

Bij de aanvraag dien je diverse gegevens, documenten en bewijsstukken aan te leveren. Denk hierbij aan informatie over de medische aandoening, de diagnose en bijkomende problemen.

Onderzoek (en contact) CIZ

Als de aanvraag is ingediend, gaat het CIZ een objectief onderzoek uitvoeren naar de persoonlijke situatie en omgeving van de zorgbehoevende. Er wordt gekeken of aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • Is er permanent toezicht nodig?
 • Is er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?

Het CIZ wil soms aanvullende informatie, dit zullen ze telefonisch of via een gesprek opvragen. Het gesprek zal plaatsvinden met de zorgbehoevende en/of de mantelzorger/begeleider. Een onafhankelijke cliëntondersteuner die het gesprek kan voeren kan in overleg gratis worden geregeld.

Het duurt maximaal zes weken voordat de uitslag van de WLZ-aanvraag binnen is en kan indien nodig worden verlengd als er meer bewijsstukken nodig zijn.

Vergelijk & Bespaar tot € 650,- per jaar
4.8/5 - (44 stemmen)