Logo vergelijkzerzorg.nl

Persoonsgebonden budget (pgb)

Veelgestelde vragen zorgverzekering

Mijn zorgverzekering annuleren

Je kunt gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb), als je vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke hulp, zorg of begeleiding nodig hebt.

Denk hierbij aan:

 • Kwetsbare ouderen
 • Chronisch zieken
 • Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.
 • Jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem

Wat is een pgb?

Het persoonsgebonden budget is een subsidie van de overhoud. Mensen kunnen hiermee zelf de zorg inkopen die zij nodig hebben. Je bent hierin vrij om zelf zorgverleners te selecteren en in te huren.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Intensieve zorg & begeleiding
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Hulpmiddelen en voorzieningen

Welke vormen zijn er?

Een pgb kan verschillen vormen en doelen hebben:

Pgb via de Wet langdurige zorg (WLZ)

De pgb-WLZ is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24/7) zorg nodig hebben, zoals:

 • Chronisch zieken
 • Kwetsbare ouderen
 • Mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening

Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De pgb-WMO is bedoeld voor mensen die niet goed kunnen meedoen in de maatschappij of onvoldoende zelfredzaam zijn.

 • Een pgb kan worden gebruikt voor:
 • Begeleiding en ondersteuning (individueel of in groepsverband)
 • Dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen
  Huishoudelijke hulp

Pgb via de Zorgverzekeringswet (ZVW)

Een pgb-ZVW is er voor mensen die: Persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben Kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme

Pgb via de Jeugdwet

De pgb-jeugdwet is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals:

 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Kortdurend verblijf

Kosten en uitbetaling

De Sociale Verzekeringsbank kan alleen uitbetalingen doen aan zorgverleners die op grond van een zorgovereenkomst met de gemeente of het zorgkantoor zijn goedgekeurd. De SVB zal de zorgovereenkomsten van budgethouders zelf registeren.

Het pgb zal niet op de bankrekening van de cliënt worden gestort. De SVB betaalt in opdracht van jou de zorgverlener.
Je kunt declaraties op een makkelijke manier doorgeven bij de SVB via ‘Mijn PGB’.

Eigen bijdrage

Om in aanmerking te komen voor een pgb, is het inkomen of vermogen niet van belang. Wel heeft de financiële situatie invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage moet in de meeste gevallen betaald worden.

Hoe kun je een pgb aanvragen?

Je kunt een pgb in vijf stappen aanvragen:

 • Allereerst moet je uitzoeken bij welk zorgloket je terecht kunt voor het aanvragen van een pgb;
 • Neem telefonisch of via e-mail contact op met het juiste zorgloket;
 • Het zorgloket bekijkt je persoonlijke situatie en beoordeelt de zorgaanvraag;
 • Daarna wordt in kaart gebracht op welke zorg je recht hebt;
 • De verzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente beslist of een pgb wordt toegekend en welke voorwaarden daarbij horen.

Het is tijdens de aanvraag vaak nodig om je pgb-aanvraag toe te lichten, bijvoorbeeld waarom pgb geschikt is voor jou.

Er zijn drie zorgloketten waar je terecht kunt, afhankelijk van je zorgvraag:


Bij het CIZ kun je terecht voor een aanvraag voor pgb-WLZ.

Bij de gemeente kun je terecht voor een aanvraag voor pgb-WMO.

Bij de zorgverzekeraar kun je terecht voor een aanvraag voor pgb-ZVW.

Bij de gemeente kun je terecht voor een aanvraag voor pgb-Jeugdwet.

Overstappen zorgverzekering

Het is aan het eind van ieder jaar mogelijk om je huidige zorgverzekering te vergelijken en eventueel over te stappen om een andere zorgverzekering te kiezen. Financieel kan dit zeker voordeel opleveren.

Ontvang je al een pgb en ga je overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dan kan het voorkomen dat er opnieuw een pgb aangevraagd moet worden. Zorgverzekeraars hanteren verschillende reglementen voor het persoonsgebonden budget.

Vergelijk & Bespaar tot € 650,- per jaar
4.8/5 - (43 stemmen)