Logo vergelijkzerzorg.nl

Mantelzorg vergoeding 2024

zorgverzekeringen
mantelzorg-2024-vergoeding

Inhoudsopgave

Mantelzorgers spelen een cruciale rol doordat ze zorg verlenen aan hun familieleden of vrienden in behoefte. Ben je zelf actief als mantelzorger? Of maak je juist gebruik van de hulp van mantelzorgers? Verschillende zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor mantelzorg als onderdeel van hun aanvullende zorgverzekering. De vergoedingen voor mantelzorg in 2024 variëren sterk. Sommige verzekeraars bieden een vast geldbedrag als vergoeding, terwijl andere verzekeraars een specifiek aantal dagen vergoeden.

Basisverzekering mantelzorg vergoeding

Zorgverzekeraars vergoeden zowel de zorg als de ondersteuning die nodig is bij mantelzorg.

Bepaalde medische behandelingen worden gedekt door de standaardverzekering, zoals therapieën van een psycholoog en ergotherapie.

Ook de reguliere zorg, zoals een bezoek aan de huisarts en de hulp van een wijkverpleegkundige, vallen binnen het basispakket. Doorgaans worden vergoedingen voor vervangende mantelzorg verstrekt via de aanvullende verzekering.

Eigen risico

Wanneer je gebruikmaakt van zorg die vallen onder de basisverzekering, dien je het eigen risico te betalen.

Het verplichte eigen risico voor het jaar 2024 is vastgesteld op 385 euro.

Dit bedrag kan worden verhoogd met een vrijwillig eigen risico. Indien je gebruikmaakt van behandelingen die vallen onder het basispakket, is het raadzaam om altijd te controleren of er sprake is van eigen risico.

Aanvullende verzekering vergoeding 2024

In de meeste gevallen wordt mantelzorg vrijwillig verleend en is het daarom onbetaald. Desondanks bestaan er mogelijkheden voor vergoedingen via aanvullende verzekeringen. Deze vergoedingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op vervangende mantelzorg (respijtzorg), de inzet van een mantelmakelaar of het volgen van mantelzorgcursussen. Op deze manier kan de zorgverlener ondersteuning ontvangen bij administratieve taken.

Zorgverzekeraars hanteren soms aanvullende voorwaarden voor de vergoeding van kosten gerelateerd aan mantelzorg. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om bij bepaalde verzekeraars eerst toestemming te vragen voor vervangende mantelzorg. Soms worden er ook specifieke eisen gesteld aan de organisatie waarmee je de zorg regelt.

Belangrijk om te weten is dat het eigen risico niet van toepassing is op vergoedingen die worden verstrekt vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Vergoedingen voor mantelzorgers (2024)

Respijtzorg / vervangende zorg

Het verlenen van mantelzorg kan behoorlijk belastend zijn. Daarom is het prettig voor mantelzorgers om af en toe een dag vrij te hebben voor ontspanning. Soms kan vervangende zorg ook noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger ziek is of op vakantie wil. In dat geval is respijtzorg een goede oplossing. Een professional of vrijwilliger kan dan tijdelijk de zorgtaken overnemen, waardoor je wat meer tijd voor jezelf hebt.

Het is belangrijk om te weten dat je kunt kiezen uit verschillende organisaties voor respijtzorg.

Mantelzorgmakelaar 2024

Wat is een mantelzorgmakelaar eigenlijk? Deze nemen regeltaken om de mantelzorger zo veel mogelijk te ontlasten.

Vanuit een aanvullende zorgverzekering in 2024 is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor een mantelzorgmakelaar. Doordat het een vergoeding vanuit een aanvullende polis geld is het eigen risico niet van toepassing. Het is wel een mogelijk dat er voorwaarden gelden.

Er zijn mogelijkheden voor een vergoeding van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Er geldt geen eigen risico. Houd wel rekening met mogelijke voorwaarden die verzekeraars stellen. 

4.8/5 - (12 stemmen)