Eigen bijdrage gehoorapparaat

gehoor-vergoeding

Inhoudsopgave

Als je last hebt van gehoorproblemen of gehoorverlies, dan kan een gehoorapparaat uitkomst bieden. Een audicien of een audiologisch centrum kan bepalen welk type gehoorapparaat nodig is, dit is afhankelijk van de klachten.

Gehoorapparaten vallen onder de categorie hulpmiddelen en worden voor een deel gedekt door de basisverzekering. Er zijn vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoedingen mogelijk voor de verplichte eigen bijdrage.

Vergoeding basisverzekering

Als er sprake is van gehoorverlies, dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering voor een gehoorapparaat. Het gehoorverlies moet minimaal 35 decibel (dB) zijn. Er moet ook voldaan worden aan een aantal voorwaarden die vermeld staan in het reglement hulpmiddelen.

Dekking

  • Het gehoorapparaat wordt vergoed voor 75% van het aankoopbedrag, dit is inclusief één batterij en alleen bij een gecontracteerde leverancier/zorgaanbieder.
  • Ook vergoed de basisverzekering het onderzoek naar de gehoorfunctie. 


In de polisvoorwaarden wordt bepaald wat de prijs van een gehoorapparaat is. Het kan in de praktijk dus verschillen per zorgverzekeraar. Een audicien zal de be

Eigen bijdrage en eigen risico

Bij het aanschaffen van een gehoorapparaat betaalt de verzekerde een eigen bijdrage. Dit is in 2023 vastgesteld op 25 procent. Ook geldt het eigen risico.

Als het gehoorapparaat €1000,- kost, dan betaalt de verzekerde een eigen bijdrage van €250,-. Over de overgebleven €750,- wordt het eigen risico afgetrokken, het is per persoon afhankelijk hoeveel eigen risico er nog resterend is. De verzekeraar dekt het overgebleven bedrag van het gehoorapparaat.

Goed om te weten

  • Het eigen risico wordt verrekend wanneer het gehoorapparaat wordt gedeclareerd.
  • Omdat gehoorapparaat relatief duur is, wordt direct het volledige eigen risico verrekend of wat daar nog van over is.
  • Voor kinderen tot 18 jaar wordt een gehoorapparaat volledig vergoed

Vergoeding aanvullende verzekering

Het is mogelijk om via een aanvullende verzekering in aanmerking te komen voor een vergoeding van het gehoorapparaat. Het is afhankelijk van de zorgverzekering hoe de vergoeding van hulpmiddelen tot stand komt. Over het algemeen kan het vergoedingsbedrag alleen worden gebruikt voor de eigen bijdrage die geldt voor de aanschafprijs van het gehoorapparaat.

Er zijn twee opties:

  1. De zorgverzekeraar hanteert een aparte vergoeding per hulpmiddel of;
  2. Er is een budget voor diverse hulpmiddelen samen.

Bij optie 2 valt de vergoeding van een gehoorapparaat samen met die van andere hulpmiddelen, zoals een kunstgebit, incontinentiemateriaal, therapeutische kousen, etc.

Ook is het mogelijk dat de vergoeding van de eigen bijdrage voor een gehoorapparaat samenvalt met de vergoeding van andere bijdragen, zoals ziekenvervoer of geneesmiddelen. 

Ontdek de zorgverzekeraars

4.8/5 - (12 stemmen)