Logo vergelijkzerzorg.nl

Zorgverzekeraars extra alert op consultantkosten

Zorgverzekeraars zijn alert op hoge declaraties voor extern advies die door enkele zorgaanbieders zijn ingediend. Deze verhoogde waakzaamheid komt voort uit het gebruik van transformatiegelden door zorgaanbieders, waarbij verzekeraars streng toezien op de rechtvaardiging van hoge consultantkosten. Volgens een bericht van Skipr zijn CZ en Zilveren Kruis actief bezig met het beoordelen van aanvragen waarbij hoge kosten voor extern advies zijn ingediend.

Zorgverzekeraar CZ

CZ is momenteel in gesprek met bepaalde zorgaanbieders die aanzienlijke kosten voor extern advies hebben ingediend. Zilveren Kruis daarentegen beoordeelt bij elke aanvraag zorgvuldig of de kosten voor extern advies in verhouding staan tot de complexiteit en omvang van de transformatie die de zorgaanbieder ondergaat. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal uren en uurtarieven, maar ook naar de redenen achter het inschakelen van adviesbureaus.

Transformatiegeld

Beide verzekeraars zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat het beschikbare transformatiegeld, in totaal 2,8 miljard euro, daadwerkelijk wordt gebruikt voor de transformatie van de zorg en niet onnodig wordt besteed aan externe adviseurs. Hoewel ze begrijpen dat zorginstellingen soms consultants moeten inzetten, zijn ze van mening dat de kosten gedurende het transformatieproces moeten afnemen. Daarom maken CZ en Zilveren Kruis onderscheid tussen verschillende fasen, zoals de opstartfase, planvorming, implementatie en uiteindelijk de uitvoeringsfase, waarin de kosten voor extern advies moeten worden aangepast.

4.7/5 - (4 stemmen)
Deel dit artikel

Inhoudsopgave

Deel deze pagina via: