Logo vergelijkzerzorg.nl

Zorgminister Kuipers staat niet achter afschaffing eigen risico

Zorgminister Ernst Kuipers heeft verklaard dat hij geen voorstander is van het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Hij is evenmin van plan om mondzorg opnieuw op te nemen in het basispakket, zoals hij heeft verklaard tijdens een debat met de Tweede Kamer. Kuipers benadrukte echter dat de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wel vergoed wordt. Ondanks de groeiende bezorgdheid over de toenemende gezondheidsverschillen tussen mensen met financiële middelen en degenen die zorg vermijden vanwege financiële beperkingen, is een deel van de Kamer voorstander van het nemen van deze maatregelen.

Hoewel Kuipers begrip heeft voor deze bezorgdheid, is hij niet enthousiast over de voorgestelde maatregelen. Hij heeft ook het voorstel van de SP om een inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren, van tafel geveegd en bestempeld als “niet opportuun”.

Kosten voor het afschaffen van het eigen risico

Volgens Kuipers zou het structureel afschaffen van het eigen risico een kostenpost van 6 miljard euro met zich meebrengen. Dit zou leiden tot een grotere stijging van de zorgkosten en een verhoging van de nominale zorgpremie. Kuipers betoogde dat mensen met een laag inkomen die zorgtoeslag ontvangen maar geen zorg nodig hebben, er dan slechter vanaf zouden zijn. Hij noemde dit een ongewenste situatie.

De minister is op de hoogte van de signalen dat steeds meer mensen de tandarts vermijden, om redenen van financiën, angst of schaamte. Kuipers is echter van mening dat het opnemen van mondzorg in het basispakket niet de ultieme oplossing is. Hij beschouwt dit als een ingrijpende maatregel met aanzienlijke financiële gevolgen, terwijl de problematiek bij bepaalde groepen meerdere oorzaken heeft.

4.8/5 - (5 stemmen)
Deel dit artikel

Inhoudsopgave

Deel deze pagina via: