Logo vergelijkzerzorg.nl

Waarschuwing voor zorgverzekeraars: Vereiste verkorting van wachtlijsten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is van mening dat zorgverzekeraars op verschillende gebieden hun werk moeten verbeteren. De toezichthouder verwacht dat ze “daadwerkelijk meer regie nemen over het optimaal benutten van de beschikbare zorgcapaciteit” om wachttijden en wachtlijsten te verkorten. Op dit moment is hun aanpak “onvoldoende sturend en proactief”. De NZa waarschuwt dat als ze hun zorgplicht niet voldoende nakomen, dit kan leiden tot handhavingsmaatregelen.

Volgens de zorgautoriteit kunnen zorgverzekeraars met hun contractering invloed uitoefenen op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Het belang van de verzekeraars wordt benadrukt. Hun rol gaat verder dan alleen het betalen van de zorgkosten, aldus de NZa. Ze moeten bijvoorbeeld ook een goed begrip hebben van de vraag en het aanbod, oplossingen bedenken wanneer er schaarste is, en indien nodig financieel bijspringen om de beschikbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorg te waarborgen. Volgens de autoriteit kan dit beter worden uitgevoerd dan op dit moment gebeurt.

Moeizame onderhandelingen

Daarnaast uit de NZa kritiek op de moeizame onderhandelingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Dit jaar werden veel contracten pas na 1 januari afgerond. “Dit zorgde ervoor dat verzekerden niet altijd duidelijkheid hadden of de zorgaanbieder van hun keuze gecontracteerd was voor het nieuwe polisjaar”, aldus de autoriteit. Dit gebrek aan duidelijkheid en onzekerheid onder verzekerden is onwenselijk.

De NZa werkt momenteel aan gedragsnormen waaraan zorgverzekeraars en zorgverleners moeten voldoen. Deze normen moeten leiden tot soepelere contractering en betere informatievoorziening voor verzekerden.

4.7/5 - (4 stemmen)
Deel dit artikel

Inhoudsopgave

Deel deze pagina via:
Meer nieuws en artikelen