Logo vergelijkzerzorg.nl

Minister Kuipers streeft naar aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft plannen om op drie punten artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aan te passen. Dit artikel waarborgt dat patiënten die naar een zorgverlener gaan zonder contract met hun verzekeraar alsnog een redelijk deel van de kosten vergoed krijgen.

Kuipers wil de mogelijkheden vergroten voor hemzelf of de zorgverzekeraars om de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen. Het doel van de minister is om verzekerden aan te moedigen meer gebruik te maken van gecontracteerde zorg en ervoor te zorgen dat zorgaanbieders contracten hebben met verzekeraars. Deze ontwikkelingen zijn gemeld door Skipr

1 januari 2025

Op 1 januari 2025 zal een wetswijziging van kracht worden die zorgverzekeraars meer flexibiliteit geeft bij het bepalen en vaststellen van vergoedingen. Het ministerie van Volksgezondheid krijgt ook de bevoegdheid om een maximumtarief vast te stellen binnen deze kaders. Deze wijziging zal worden opgenomen in de wettekst door middel van een algemene maatregel van bestuur.

Hinderpaalcriterium

Het hinderpaalcriterium, dat de keuzevrijheid van verzekerden waarborgt, krijgt een wettelijke verankering door middel van de wetswijziging van minister Kuipers. Dit stelt het ministerie in staat om in te grijpen wanneer er sprake is van aantasting van de kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid van specifieke vormen van zorg, of wanneer passende zorg belemmerd wordt. Bij ingrijpen kan de vergoeding worden verlaagd, waardoor verzekerden een eigen bijdrage moeten betalen. De wetswijziging geeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de bevoegdheid om het maximale vergoedingsbedrag in de zorg vast te stellen.

4.5/5 - (2 stemmen)
Deel dit artikel

Inhoudsopgave

Deel deze pagina via:
Meer nieuws en artikelen