RVS bepleit invoering van controversiële inkomensafhankelijke zorgpremie

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), onder leiding van voormalig PvdA-politica Jet Bussemaker, heeft een advies aan het kabinet gegeven waarin zij pleiten voor een herziening van het zorgstelsel. Het doel van deze ingrijpende maatregelen is om ervoor te zorgen dat elke Nederlander toegang blijft houden tot zorg.

Een opvallende maatregel die wordt voorgesteld, is de controversiële inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit idee leidde in 2012 bijna tot het mislukken van het kabinet Rutte II, waar Bussemaker destijds minister was. Desondanks wordt nu door de Raad aanbevolen om de inkomensafhankelijkheid verder uit te breiden.

De Raad bepleit een verlaging van de basispremie, met een groter deel dat afhankelijk is van het inkomen. Daarnaast stellen zij voor om het wettelijke eigen risico, dat momenteel voor iedereen gelijk is, ook afhankelijk te maken van het inkomen. Hierdoor zouden mensen met een hoger inkomen meer moeten betalen dan nu het geval is, terwijl mensen met een lager inkomen minder zouden bijdragen.

Afschaffing van concurrentie in de zorg

De RVS pleit voor het beëindigen van concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij het inkopen van eerstelijnszorg, zoals wijkverpleging en huisartsenzorg. Volgens Jet Bussemaker, voorzitter van de RVS, is het momenteel erg moeilijk om samen te werken in de eerstelijnszorg vanwege belemmeringen door mededingingswetten, terwijl dit juist hard nodig is. Ze wijst op het voorbeeld van de wijkverpleging, waarbij soms wel tachtig tot meer dan honderd verschillende zorgaanbieders in dezelfde wijk actief zijn en zelfs dezelfde flat betreden om thuiszorg te verlenen. Dit leidt tot inefficiëntie.

Kies een geschikte zorgverzekering

Het is in Nederland verplicht om minimaal een basisverzekering af te sluiten. Daar bovenop kan je kiezen om nog een aanvullende zorgverzekering te nemen. Hierdoor ben je verzekerd voor kosten die buiten de vergoeding vallen van het basispakket. Het is mogelijk dat je te maken krijgt met het eigen risico als je aanspraak gaat maken op een vergoeding vanuit het basispakket. Ieder jaar is het mogelijk om een overstap te maken van zorgverzekeraar en de zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Met behulp van onze vergelijker kan je de zorgverzekeraars met elkaar vergelijken om een betere keuze te maken.

5/5 - (2 stemmen)
Deel dit artikel

Inhoudsopgave

Deel deze pagina via:
Meer nieuws en artikelen