Logo vergelijkzerzorg.nl

De stijgende zorgkosten in 2023: Oorzaken en gevolgen

Volgens recente gegevens van Zorginstituut Nederland zal het basispakket van de zorgverzekering in 2023 met 6,5 procent stijgen, waarmee het totale bedrag op € 54,8 miljard uitkomt. Ook de kosten in de langdurige zorg nemen met 9,2 procent toe, wat resulteert in een totaal van € 32,6 miljard. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de eerste kwartaalcijfers van dit jaar, zoals gerapporteerd door het Zorginstituut.

De verwachte stijging van de zorgkosten in 2023 overschrijdt de langjarige gemiddelden van respectievelijk 3,8 procent voor het basispakket en 6,8 procent voor de langdurige zorg. Een belangrijke factor die hieraan bijdraagt, is de inflatie. Deze zorgt ervoor dat de prijzen en lonen in alle zorgsectoren stijgen. Met een toename van 7 procent vormt de medisch-specialistische zorg de grootste kostenpost binnen het basispakket, waarbij het totale bedrag uitkomt op € 28,6 miljard.

Kostenstijging huisartsenzorg

De kosten van huisartsenzorg laten een stijging zien van maar liefst 10 procent. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de implementatie van passende-zorginitiatieven vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een van de afspraken binnen het IZA is dat huisartsen meer tijd moeten besteden aan hun patiënten, zodat er ruimte is voor belangrijke gesprekken tijdens het consult. Naast het bevorderen van het “goede gesprek” in de spreekkamer, heeft deze afspraak als doel het verhogen van het werkplezier van huisartsen en het verbeteren van samenwerking binnen hun netwerk. Als gevolg van de extra tijd die huisartsen aan hun patiënten moeten besteden, stijgen de kosten in 2023 met een bedrag van 75 miljoen euro.

Toename van cliënten in langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Binnen de langdurige zorg is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verantwoordelijk voor de grootste stijging van kosten, namelijk 12,3 procent. Sinds 2021 hebben volwassenen die gedurende hun hele leven intensieve ggz-zorg nodig hebben, toegang gekregen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierdoor worden steeds meer mensen in plaats vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoed vanuit de Wlz. In 2023 zal het aantal mensen met een ggz-wonenprofiel met 21 procent toenemen, wat neerkomt op 4690 extra personen. Deze individuen ontvangen langdurige zorg, zoals begeleiding, dagbesteding, verzorging of psychologische behandeling. Deze zorg kan zowel thuis worden verstrekt als op een woonlocatie bij een zorgaanbieder.

4.8/5 - (5 stemmen)
Deel dit artikel

Inhoudsopgave

Deel deze pagina via:
Meer nieuws en artikelen