Logo vergelijkzerzorg.nl

ChristenUnie wilt lagere zorgpremie

christenunieVolgens het recent gepresenteerde partijprogramma van de ChristenUnie, streven ze naar de herinvoering van een minister voor gezinszaken op de volgende regeringsfoto. De partij is vastbesloten om dit “verwaarloosde beleidsterrein” nieuw leven in te blazen. Ze beogen gezinnen meer “financiële ruimte” te bieden, onder andere door de introductie van nieuwe of uitgebreide verlofregelingen voor mantelzorgers, ouders en mensen in rouw. Daarnaast streeft de partij ernaar de maandelijkse zorgpremie door drieën te delen.

In het kader van een nieuw belastingstelsel willen ze toeslagen afschaffen om zo problemen met terugvorderingen te voorkomen. Werk moet beter beloond worden, en gezinnen en huishoudens met lage inkomens moeten erop vooruitgaan, terwijl de belasting op vermogen wordt verhoogd.

De ChristenUnie ondersteunt, net als de PvdA/GroenLinks,

  • Verhoging van het minimumloon, met als doel bijna 18 euro per uur in 2028.

Wat de gezondheidszorg betreft, pleit de ChristenUnie voor een aanzienlijke vermindering van de marktwerking. Het programma stelt: “We stellen prioriteit aan het stopzetten van overnames van huisartsenpraktijken door investeringsmaatschappijen.” Bovendien willen ze tandartskosten opnemen in het basispakket en het eigen risico voorlopig niet verder verhogen. De ChristenUnie wil ook meer nadruk leggen op preventie, onder andere door minimumprijzen voor alcohol en een leeftijdsgrens van 18 jaar voor energiedranken in te voeren.

ChristenUnie

De ChristenUnie handhaaft een progressieve aanpak op het gebied van migratie, waarbij de zogenaamde “discretionaire bevoegdheid” weer in ere wordt hersteld. Dit betekent dat de verantwoordelijke bewindsman of -vrouw in schrijnende gevallen de mogelijkheid behoudt om migranten een verblijfsvergunning te verlenen, zelfs als de regelgeving dit niet toestaat.

Wat betreft medisch-ethische kwesties zoals abortus en euthanasie handhaaft de partij haar conservatieve standpunten, zoals gewoonlijk. De ChristenUnie ondersteunt wel het streven naar goede zorg voor transgenders, maar verzet zich tegen het voorstel om mensen zonder professionele tussenkomst hun geslachtsaanduiding in hun paspoort te laten wijzigen. De partij benadrukt het belang van het voorkomen van een cultuur waarin het bevragen van de eigen genderidentiteit de norm wordt en waarbij de eigen sekse als secundair of niet meer dan een keuze bij de geboorte wordt beschouwd, die later als onjuist kan worden beschouwd.

Bovendien pleit de ChristenUnie voor de oprichting van een ministerie van Ruimtelijke Ordening, dat zich bezighoudt met het opstellen van beleidsnota’s met ambitieuze bouwplannen. Dit was tot aan het begin van deze eeuw gebruikelijk, waarbij bijvoorbeeld de Vinex-wijken voortkwamen uit dergelijk beleid.

Meer over de christelijke zorgverzekeraar in 2024 

5/5 - (2 stemmen)
Deel dit artikel

Inhoudsopgave

Deel deze pagina via: