Logo vergelijkzerzorg.nl

Bijna 10 procent van de Nederlands bezuinigd op de zorg

bezuinigen-op-zorgDoor de stijgende kosten voor levensonderhoud geeft een aanzienlijk aantal Nederlanders aan dat ze op verschillende gebieden moeten bezuinigen of van plan zijn dit te doen. Hoewel zorg niet direct als eerste optie wordt overwogen, heeft 8 procent aangegeven dat ze hier toch op besparen, onder andere door zorguitstel. Bovendien maken ze minder frequent afspraken met de tandarts, fysiotherapeut en huisarts. Een op de twintig mensen heeft zelfs moeite met het betalen van hun zorgverzekeringspremie. Deze bevindingen zijn gerapporteerd door Nivel.

De problemen om financieel rond te komen zijn toegenomen vanwege de inflatie en de energiecrisis. In november 2022 hebben 660 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg een vragenlijst ingevuld om te onderzoeken in hoeverre mensen moeten bezuinigen op zorg of moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie als gevolg van de stijgende kosten.

Eén op de tien mensen snijdt in de zorgkosten

De meest voorkomende bezuinigingen werden gedaan op energie (55 procent), een uitje naar een restaurant of café (48 procent) en boodschappen (46 procent). Van de mensen die bezuinigen, doet bijna één op de tien (8 procent) dat op zorg. Dit omvat onder andere het uitstellen van zorgafspraken en minder frequente bezoeken aan de tandarts, fysiotherapeut of huisarts. Het besparen op zorg is een zorgwekkende ontwikkeling. Eerder onderzoek van Nivel heeft aangetoond dat dit voor een deel van de mensen negatieve gevolgen heeft gehad voor hun gezondheid.

Betaling van zorgpremie problematisch voor sommigen

Van de ondervraagden gaf 80 procent aan geen financiële problemen te ondervinden of te voorzien bij het voldoen van hun rekeningen. Degenen die wel moeilijkheden ondervonden, meldden het meest frequent dat ze hun energierekening niet meer konden betalen (7 procent). Op de tweede plaats kwam het betalen van hun zorgverzekeringspremie, gevolgd door de contributie voor verenigingen.

Het is opmerkelijk dat niet alle bevolkingsgroepen dezelfde mate van problemen ervaren bij het voldoen van hun zorgkosten. Personen die schulden moeten aangaan en zij die hun gezondheid als slecht beoordelen, gaven vaker aan dat ze moeten besparen op zorg of hun zorgverzekering niet kunnen betalen. Hetzelfde geldt voor mensen tussen 18 en 39 jaar oud en personen met een bescheiden inkomen.

5/5 - (2 stemmen)
Deel dit artikel

Inhoudsopgave

Deel deze pagina via: